Utstillingen

utstilling_1aUtstillingen består av 12 postere på roll-ups system (mål 85 x 200 cm). Den krever 100-150 kvm utstillingsareal, ettersom hvordan den stilles opp. Posterne er kronologsik og tematisk bygget opp på tekstmateriell som spenner nesten 150 år om norsk hønsehold rettet mot vår egen landhønsrase. Utstillingen egner seg godt til museer eller andre utstillingsarenaer som har landbruk eller husdyrhold som sitt formidlingsfelt.

Utstillingen kan komplementeres med egne utstillinger av tradisjonelle gjenstander som er typisk for hønseholdet i Norge. Kontat med eiere av Jærhøns formidles gjerne, dersom det er ønskelig å kombinere med framvining av levende høns.

Formidling til barn og unge passer godt med en formidler som forteller om hønseholdet i Norge, hvorfor vi holder høns som husdyr og bruken av egg som et produkt.

Hvordan livet blir til i et egg er et godt utgangspunkt til å introdusere biologi for barn i tdlig skolealder.

Teksten i utstillingen retter seg til et pubikum med interesse for Jærhønas spesielle utvikling og unike egenskaper i et lengre tidsperspektiv. Postere forteller i stor del hver sin del av historien og formidler de uliek sidene ved livlige rasen.

Her kan du se mindre bilder av posterne:

37124 Jærhøns_Rollup_1.indd 37124 Jærhøns_Rollup_2.indd 37124 Jærhøns_Rollup_3.indd 37124 Jærhøns_Rollup_4.indd

37124 Jærhøns_Rollup_5.indd 37124 Jærhøns_Rollup_6.indd 37124 Jærhøns_Rollup_7.indd 37124 Jærhøns_Rollup_8.indd

37124 Jærhøns_Rollup_9.indd 37124 Jærhøns_Rollup_10.indd 37124 Jærhøns_Rollup_11.indd 37124 Jærhøns_Rollup_12.indd