Foredrag; 100 år med Jærhøns

Foto: J. L. Gjerstad

Brun-gul jærhane.
Foto: J. L. Gjerstad

Foredraget «100 år med Jærhøns» kan bestilles. Foredraget baseres på utstillingen, men kan også være et tillegg eller selvstendig program for opplysningom rasens unike historie. Foredraget tar 45-60 minutter. Dersom det er ønsker kan det legges opp spesielt for dere.

Jærhøna er utviklet i en tid av nasjonalromantikk og har utviklet seg under tiden av lanbrukets store hamskifte og politiske føringer for kanaliseringspolitikk for ulike landsdeler. I dag er hun marginalisert og «rødlistet». Kun gjennom økt oppmerksom het og større oppslutning kan historien om rasen fortsette!

Bestill foredrag: jonas@lovaasgjerstad.no