Utstillingssteder

Utstilling_3a

4. september 2016

«Sauensdag – Åpen dag på Bogstad gård»

Sted: Bogstad gård, Oslo – Skolestua

Arrangør: Bogstad gård

25. mai 2015

Egg og hønedag

Sted: Borgen gård ved Borgenhaugen i Sarpsborg.

Arrangør: Østfold Hobbyfjærfeklubb.

30.–31. mai 2015

Hobbydyrdagene på Jarlsberg

Sted: Ved dommerbua vedsiden av Jarlsberg travbane i Tønsberg.

Arrangør: Vestfold Hobbyfjærfeklubb sammen med andre lokale husdyrforeninger.